Hele Norges nettbutikk

Personvern

Proffhuset.com behandler alle personalia etter Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller eksterne register. Alle kunder har til enhver tid rett til innsyn i den informasjon som er lagret på kunden. Disse er tilgjengelige via Min Konto.